Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

nieodpowiedzialna-ja
14:33
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy

May 06 2015

nieodpowiedzialna-ja
13:01
Pytasz, dlaczego tak często przykładam dłonie do twoich piersi. Ależ to oczywiste. Największym skarbem, jaki mam jest bicie twojego serca.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaPinkpills Pinkpills
nieodpowiedzialna-ja
12:51
2998 fdb5 500
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viahysterie hysterie

May 04 2015

09:19
5548 f46f
Reposted frompunkprincess punkprincess vianezavisan nezavisan
09:15
2875 9f6b 500
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula

May 01 2015

21:03
5570 cb6b
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viapikkumyy pikkumyy
nieodpowiedzialna-ja
21:01
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianezavisan nezavisan
20:58
6490 32a7
nieodpowiedzialna-ja
20:56
1036 7291 500
Reposted fromaisajo aisajo viagacior gacior
nieodpowiedzialna-ja
20:55
2327 24f2
nieodpowiedzialna-ja
20:54

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
nieodpowiedzialna-ja
20:50
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viaunmadebeds unmadebeds

April 19 2015

nieodpowiedzialna-ja
16:25
Dasz sobię radę! Wierzę w Ciebie i w Naszą miłość. Kocham Cię i będę przy Tobie! <3 
nieodpowiedzialna-ja
16:19
NIE PODDAWAJ SIĘ. JESTEŚ O JEDEN KROK DO PRZODU NIŻ BYŁAŚ WCZORAJ. WYTRZYMAJ. 
Reposted fromSkydelan Skydelan
nieodpowiedzialna-ja
16:19
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie się kochają tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromkropka kropka viaVariabele Variabele
nieodpowiedzialna-ja
16:19
9295 4250
nieodpowiedzialna-ja
16:18
Każdy z nas ma te dni, chce tylko palić i pić
Drapać rany do krwi, bezwiednie krzyczeć i wyć
— Okno z widokiem na Polskę
Reposted fromickyv ickyv viaVariabele Variabele
nieodpowiedzialna-ja
16:18
Spustoszony przez śmiech i słowa Pobity przez małe uczucia i rzeczy Przez pół miłości i pół nienawiści  Tam gdzie trzeba krzyczeć  Mówię szeptem 
— Różewicz
Reposted fromLiminality Liminality viaserplesniowy serplesniowy
nieodpowiedzialna-ja
16:16
Reposted fromisno isno viapikkumyy pikkumyy
nieodpowiedzialna-ja
16:16
  Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania ?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl